தொடக்க கல்வி இயக்ககத்துக்கு நேரடி கடிதம் அனுப்பக்கூடாது

தொடக்கக் கல்வி இயக்ககத்துக்கு, கல்வித் துறை அலுவலர்கள் நேரடியாக கடிதம் அனுப்ப அனுமதியில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள், பணி தொடர்பாகவும், பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் தகவல்கள் தொடர்பாகவும், தொடக்கக் கல்வி இயக்ககத்துக்கு நேரடியாக அனுப்பி வருகின்றனர்.இந்த முறை முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய நடைமுறை என, தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இனிவரும் காலங்களில் கல்வித்துறை அலுவலர்கள் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் பரிந்துரையுடன் மட்டுமே கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டும்.இது குறித்து சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் அறிவுறுத்த வேண்டும் என, தொடக்கக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.